MY COUNTRY, MY PARENTS (2021)

  586
  Titulo original: Wo he wo de fu bei
  Año: 2021
  Fecha de estreno en España: 17-06-2022
  País: China
  Duración: 157 min.
  Dirección: Shen Teng, Wu Jing, Xu Zheng y Zhang Ziyi
  Guión: Shen Teng, Wu Jing, Xu Zheng y Zhang Ziyi
  Música:

  Weijun Chen y Gordy Haab.


  Intérpretes

  Wu Jing, Xu Zheng, Shen Teng, Lei Wu, Huang Xuan, Haolin Han, Hong Lie, Zhang Tianai, Yuan Jinhui, Song Jia, Li Ma, Zhang Ziyi, Lun Ai, Narisu Bai, Kefan Cao, Yuan Chang, Daoming Chen, Jiang Du, Yujie Fan, Le Geng, Hai-Qing, Ke Hu, Bing Jia, Shui Jiang, Shengxiang Jiao, Yangzi Lamu, Guangjie Li, Naiwen Li, Xuejian Li, Changen Lu, Shuliang Ma, Hongjie Ni, Li Ning, Hao Ou, Yuchang Peng, Yi Sha, Ren Sinuo, Yang Song, Hong Tao, Regina Wan, Chengsi Wang, Vision Wei, Yuhan Wu, Ailei Yu, Guoqiang Zhang, Hengrui Zhang, Jianya Zhang, Xiaofei Zhang, Zhang Yimou, Zhang Yuqi, Zhang Zhihua, Zhou Qingyun y Zu Feng.

  Sinopsis

  Las dinámicas parentales de varios núcleos familiares, en concreto de cuatro familias chinas, durante distintas épocas, desde la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1942 hasta un mundo futurista en 2050. Rinde homenaje a las generaciones pasadas que provocaron la revolución china.

  Comentario

  Producción china, tercera parte de la trilogía de la "Celebración del Día Nacional", junto con "My People, My Country" (2019) and "My People, My Homeland" (2020). La actriz Zhang Ziyi, el actor y director Wu Jing, el comediante Shen Teng y el actor y director Xu Zheng se unen para dirigir cuatro cortometrajes como parte de un nuevo drama de antología que rinde homenaje a las familias de China en cuatro eras distintas.